O školce

Mateřská škola je umístěna v Račicích v jednopatrové budově s mnohaletou školní tradicí, postavena byla v roce 1907.

V posledních letech prochází budova školy postupnou rekonstrukcí (střechy, topení, sociální zařízení, okna, fasáda, zahrada, vybudování třetí třídy ad.).

Kapacita MŠ je 60 dětí a je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny podle věku do tří tříd. Třetí třída byla otevřena v březnu 2023. Každá třída má svoje sociální zázemí. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Budova je obklopena zahradou realizovanou v přírodním stylu.

Mateřská škola nabízí pestrý program aktivit a činností. Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název HRÁŠEK. Jedná se o zkratku z počátečních písmen slov, jejichž význam vnímáme jako klíčový pro vzdělávání v naší mateřské škole:

Hra jako nejpřirozenější činnost dítěte předškolního věku, základní cesta učení a rozvoje každého dítěte

Radost provázející pobyt dítěte v mateřské škole

Aktivita dětí vycházející z jejich vnitřní motivace

Škola jako tvořivá dílna

Empatie provázející přístup dospělých k dětem

Kamarádi, se kterými si děti hrají, poznávají, baví se

1. třída – Pejsci

  • Paní učitelky: Květoslava Sekaninová, Bc. Nicol Sedláková
  • 18 dětí 3-5 letých

2. třída – Kočičky

  • Paní učitelky: Bc. Lenka Šimková, Denisa Hudcová, školní asistent Eva Spáčilová
  • 25 dětí 5-6 letých

3. třída – Motýlci

  • Paní učitelky: Eva Zarembová, Jana Feitová
  • 17 dětí 3-5 letých

 

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ