O školce

Mateřská škola je umístěna v Račicích v jednopatrové budově s mnohaletou školní tradicí, postavena byla v roce 1907.

V posledních letech prochází budova školy postupnou rekonstrukcí (střechy, topení, sociální zařízení, okna, fasáda, zahrada ad.).

Kapacita MŠ je 50 dětí a je zcela naplněna. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Každá třída má svoje sociální zázemí. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Budova je obklopena zahradou realizovanou v přírodním stylu.

Před dokončením je příprava otevření 3. třídy. Během podzimu 2022 bylo vybudováno pro novou třídu sociální zařízení, vyměněny dveře v přízemí, rozdělena šatna pro 2 třídy, položena nová podlahová krytina v herně a v patře upraven prostor bývalého kabinetu na výdejnu jídla. V současné době máme podanou žádost o změnu zápisu v rejstříku škol. Předpokládáme otevření třídy v březnu 2023. Realizované úpravy nám umožní nejen zvýšení kapacity, ale také zkvalitnění podmínek pro děti. Budeme mít třídy pro 17, 18 a 25 dětí. Třídy s menším počtem dětí budou přispívat k větší pohodě zejména pro nejmladší. Pro třídu starších dětí, která je umístěna v patře bude přínosem možnost stravovat se ve své třídě.

Mateřská škola nabízí pestrý program aktivit a činností. Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název HRÁŠEK. Jedná se o zkratku z počátečních písmen slov, jejichž význam vnímáme jako klíčový pro vzdělávání v naší mateřské škole:

Hra jako nejpřirozenější činnost dítěte předškolního věku, základní cesta učení a rozvoje každého dítěte

Radost provázející pobyt dítěte v mateřské škole

Aktivita dětí vycházející z jejich vnitřní motivace

Škola jako tvořivá dílna

Empatie provázející přístup dospělých k dětem

Kamarádi, se kterými si děti hrají, poznávají, baví se

1. třída – Pejsci

  • Paní učitelky: Květoslava Sekaninová, Bc. Nicol Sedláková
  • 18 dětí 3-5 letých

2. třída – Kočičky

  • Paní učitelky: Bc. Lenka Šimková, Bc. Jana Břoušková
  • 25 dětí 5-6 letých

3. třída – Motýlci

  • Paní učitelky: Eva Zarembová, Denisa Hudcová
  • 17 dětí 3-5 letých

 

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ