Projekty

Projekty, kterých se naše MŠ účastní.

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo: CZ. 02. 02. XX/ 00/ 23_017 0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Celé Česko čte dětem

Od roku 2021 jsme zapojeni do kampaně Celé Česko čte dětem.

Lokomoce

Od září 2018 jsme zapojeni v projektu Lokomoce, který realizuje tým odborníků v čele s MUDr. Jaroslavou Chlupovou. Více informací o projektu je dostupných na webových stránkách www.lokomoce.eu

Cílem projektu je vytvořit a udržet správné pohybové vzory a návyky a především správné držení těla. Ve třídě Kočiček denně cvičíme 20 minut. Děti cvičí bosy, postupně se budou na cvičení převlékat (hygiena, volnost při pohybu, rozvoj motoriky).

V rámci projektu absolvovali pedagogové vzdělávací semináře.

Rodičům je nabídnuto vstupní kineziologické vyšetření dětí.

 

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Od školního roku 2019-20 doplňujeme pohybové aktivity ve školce o cvičení motivované sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky.

Projekt: MŠ Račice – zahrada

Mateřská škola získala dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí (výzva NPŽP 7/2019) na vybudování zahrady v přírodním stylu ve výši 487 645,- Kč.

Cílem projektu je vytvořit příjemnou zahradu, která bude sloužit k rozvoji environmentálního, pohybového, polytechnického a dalšího vzdělávání, k přímému a dlouhodobému kontaktu dětí s přírodním prostředím.

Projekt vychází z myšlenky návaznosti na okolní krajinu Rakoveckého údolí. Od vstupní branky se vine meandrující linka odkazující na tok potoka Rakovce. Jde o cestičku s propustným povrchem, která se v rámci pískoviště změní na dřevěnou lávku, částečně se ztratí pod vrbovým tunelem, dále se promění ve hmatový chodník s různými povrchy, povede přes svah a vyústí u pěstební plochy s vyvýšenými záhony. Bude vysazen malý ovocný sad, jehož součástí bude i stávající kdouloň  a dále ovocné a okrasné keře a okrasné jabloně.
Stávající zahradní domek bude doplněn o dílničku a kuchyňku z palet. Součástí nového plotu v přední části zahrady budou tři dřevěné panely s hracími prvky. Nově byly založeny všechny travnaté plochy.
Na přípravě mateřská škola spolupracovala se zřizovatelem Obcí Račice-Pístovice, s MAS Vyškovsko, studii zahrady zpracovala Ing. Lenka Doleželová. Projekt je dílem Ing. Jany Vrbasové.
Zahrada se bude dále proměňovat a doplňovat o další prvky podle možností školy.