Projekty

Zde najdete výčet projektů, kterých se naše MŠ účastní nebo účastnila v minulosti.

Celé Česko čte dětem

Od roku 2021 jsme zapojeni do kampaně Celé Česko čte dětem.

Lokomoce

Od září 2018 jsme zapojeni v projektu Lokomoce, který realizuje tým odborníků v čele s MUDr. Jaroslavou Chlupovou. Více informací o projektu je dostupných na webových stránkách www.lokomoce.eu

Cílem projektu je vytvořit a udržet správné pohybové vzory a návyky a především správné držení těla. Ve třídě Kočiček denně cvičíme 20 minut. Děti cvičí bosy, postupně se budou na cvičení převlékat (hygiena, volnost při pohybu, rozvoj motoriky).

V rámci projektu absolvovali pedagogové vzdělávací semináře.

Rodičům je nabídnuto vstupní a výstupní kineziologické vyšetření dětí.

 

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Od školního roku 2019-20 doplňujeme pohybové aktivity ve školce o cvičení motivované sokolíkem Pepíkem a dalšími zvířátky.

Projekt: MŠ Račice – zahrada

Mateřská škola získala dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí (výzva NPŽP 7/2019) na vybudování zahrady v přírodním stylu ve výši 487 645,- Kč.

Cílem projektu je vytvořit příjemnou zahradu, která bude sloužit k rozvoji environmentálního, pohybového, polytechnického a dalšího vzdělávání, k přímému a dlouhodobému kontaktu dětí s přírodním prostředím.

Projekt vychází z myšlenky návaznosti na okolní krajinu Rakoveckého údolí. Od vstupní branky se vine meandrující linka odkazující na tok potoka Rakovce. Jde o cestičku s propustným povrchem, která se v rámci pískoviště změní na dřevěnou lávku, částečně se ztratí pod vrbovým tunelem, dále se promění ve hmatový chodník s různými povrchy, povede přes svah a vyústí u pěstební plochy s vyvýšenými záhony. Bude vysazen malý ovocný sad, jehož součástí bude i stávající kdouloň  a dále ovocné a okrasné keře a okrasné jabloně.
Stávající zahradní domek bude doplněn o dílničku a kuchyňku z palet. Součástí nového plotu v přední části zahrady budou tři dřevěné panely s hracími prvky. Nově byly založeny všechny travnaté plochy.
Na přípravě mateřská škola spolupracovala se zřizovatelem Obcí Račice-Pístovice, s MAS Vyškovsko, studii zahrady zpracovala Ing. Lenka Doleželová. Projekt je dílem Ing. Jany Vrbasové.
Zahrada se bude dále proměňovat a doplňovat o další prvky podle možností školy.
                                                                                                                    

 

 

                                 

 

Projekty EU

Šablony