Vybírání poplatků – úplata za předškolní vzdělávání, stravné

 

Školné 400,- Kč / měsíc (celodenní docházka), 260,- Kč (polodenní docházka)
Stravné polodenní (3-6 let) 39,- Kč/den
Stravné celodenní (3-6 let) 39,- Kč/den
Stravné polodenní (6-7 let) 42,- Kč/den
Stravné celodenní (6-7 let) 53,- Kč/den
  • Poplatky za stravování a školné se vybírají zálohově na jeden měsíc dopředu. Upřednostňujeme platbu převodem na č. účtu 27-3902990297/0100.
  • K platbě uveďte jméno dítěte. Platby v hotovosti mohou rodiče předat ředitelce MŠ.
  • Splatnost je k 15. dni daného měsíce.