Jídelna

Aktuální jídelníček: Jídelníček od 27. 5. – 31. 5. 2024

Jídelníček od 20. 5. – 24. 5. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče:

  • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim během celého dne) a zaměstnanců MŠ.
  • Dětem v MŠ se po dohodě s rodiči stanoví rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Poplatky za stravování pro děti MŠ – navýšení od 1. 4. 2023

strávníci do 6 let
celodenní stravování 49,- Kč
polodenní stravování 39,- Kč
děti s odloženou školní docházkou
celodenní stravování 53,- Kč
polodenní stravování 42,- Kč

Odhlašování :

Při nepřítomnosti dítěte je nutné jej odhlásit ze stravování nejpozději do 6.15 hod. osobně, nebo prostřednictvím aplikace Naše MŠ, telefonicky na č. 517 353 666.

V době nemoci nebo jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlého onemocnění je možné si první den neodhlášené jídlo vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 do 12.15 hod.

Platba stravného:

Úhrada je splatná do 15. dne v měsíci, bezhotovostně, a to současně úplata za předškolní vzdělávání a záloha na školní stravování.

Záloha pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ je 1 150,- Kč (jen stravné),

Ostatní děti – 1 500,- Kč za měsíc (1 100,- Kč stravné, 400,- Kč školné)

 

Číslo účtu školy je 27-3902990297/0100. Platba v hotovosti po dohodě.

Případné přeplatky se vrací ve vyúčtování k 31. 12. a 31. 8.