Jídelna

Aktuální jídelníček:

Jídelníček od 30. 1. – 3. 2. 2023

Jídelníček od 23. 1. – 27. 1. 2023

 

 

 

Informace pro rodiče:

  • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina a pitný režim během celého dne) a zaměstnanců MŠ.
  • Dětem v MŠ se po dohodě s rodiči stanoví rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Poplatky za stravování pro děti MŠ:

 

strávníci do 6 let
celodenní stravování 41,- Kč
polodenní stravování 33,- Kč
děti s odloženou školní docházkou
celodenní stravování 44,- Kč
polodenní stravování 36,- Kč

Odhlašování :

Při nepřítomnosti dítěte je nutné jej odhlásit ze stravování nejpozději do 7.00 hod. osobně, telefonicky na č. 517 353 666 nebo na e-mailovou adresu jidelnaracice@seznam.cz.

V době nemoci nebo jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlého onemocnění je možné si první den neodhlášené jídlo vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 do 12.15 hod.

Platba stravného:

Úhrada je splatná do 15. dne v měsíci, bezhotovostně, a to současně úplata za předškolní vzdělávání a záloha na školní stravování.

Záloha pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ je 800,- Kč (jen stravné),

Ostatní děti – 1 200,- Kč za měsíc (800,- Kč stravné, 400,- Kč školné)

 

Číslo účtu školy je 27-3902990297/0100. Platba v hotovosti po dohodě.

Případné přeplatky se vrací ve vyúčtování k 31. 12. a 31. 8.