Projekty EU

Šablony

Projekt EU – peníze školám (ZŠ)

Od podzimu 2010 jsme byli účastníky projektu EU – peníze školám. Získali jsme prostředky na modernizaci technického vybavení třídy. V březnu 2011 se nám podařilo zinteraktivnit již nainstalovanou keramickou tabuli a vyměnit staré PC za nové. V současnosti je projekt ukončen.

Technické vybavení je velmi důležité, neboť při dnešních možnostech je přímo nutnost využívat moderní informační technologie při výuce již od 1. třídy. Žákům je prezentováno učivo na interaktivní tabuli, kde mohou žáci upravovat či opravovat texty, psát, malovat, prohlížet si obrázky, videa či filmy, z nainstalovaných reproduktorů lze poslouchat hudbu.

Na PC se 6 stanovišti si mohou žáci procvičovat své znalosti na zakoupených programech, z nichž většinu lze prezentovat také na interaktivní tabuli. Rovněž využíváme internet pro hledání odpovědí na otázky, jejichž řešení nenajdeme v knihách, kterými je třída také vybavena.

Výukové materiály vypracované v rámci projektu EU peníze školám jsou uloženy na CD nosiči v ředitelně školy. Lze si je vyžádat na mailové adrese: zsracice@seznam.cz.

Více informací o projektu lze najít na https://www.eupenizeskolam.cz/

Výukové programy vytvořené našimi vyučujícími jsou umístěny na https://www.dumy.cz/

Fotky k projektu: