Zápis do MŠ na školní rok 2024/25

Přijímání žádostí – zápis dětí 2. 5. 2024 dopoledne od 9.00 do 11.30 hod., odpoledne od 13.00 do 15.30 hod.

Žádost o přijetí dítěte je možné vyzvednout osobně v mateřské škole nebo stáhnout zde:  Žádost o přijetí dítěte k PV

Vytisknout oboustranně.

Způsoby podávání žádosti

  1. osobním podáním v mateřské škole
  2. datovou schránkou – adresa 5grmgz9
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – adresa msracice@seznam.cz
  4. poštou na adresu školy – MŠ Račice-Pístovice, Račice 170, 683 05 Račice-Pístovice

Potřebné dokumenty

  1. vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení pediatra o očkování dítěte (potvrzení není nutné u dětí, které budou ve školním roce 2024/25 plnit povinnou předškolní docházku a dovrší 6 let věku od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025)
  2. občanský průkaz zákonného zástupce
  3. rodný list dítěte

Další informace na tel. č. 725 941 370.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Račicích-Pístovicích.

Děti, které se chystají k zápisu, se mohou přijít s rodiči podívat do všech tříd školky 25. 4. 2024 od 9 do 10 hod. 

Těšíme se na vás!